Strony internetowe do nauki

strony internetowe

strony internetowe

Sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie na nowatorskie witryny internetowe do nauki. Chodzi już nie tylko o naukę języków obcych, ale również o zdobywanie wiedzy z zupełnie innych dziedzin nauki. Potrzeba taka wynika z większej świadomości współczesnego społeczeństwa w zakresie potrzeby systematycznego dokształcania się i samodoskonalenia. Niestety szybkie tempo życia i ciągły brak czasu nie pozwala najczęściej na uczestnictwo w tradycyjnych stacjonarnych kursach i szkoleniach. Powyższe rodzi więc potrzebę powstania nowatorskich form przekazywania wiedzy i zdobywania pożądanych umiejętności.

Portale dla osób spragnionych wiedzy

Popularne strony internetowe można podzielić na dwie podstawowe kategorie. Pierwszą z nich są te witryny, które służą do kontaktowania ze sobą dwóch stron procesu nauczania, czyli nauczycieli i uczniów. Tego rodzaju strony umożliwiają więc bezpośredni kontakt dwóch a nawet więcej osób, które mogą ze sobą rozmawiać. Ten rodzaj stron jest szczególnie przydatny w nauce języków obcych, bowiem umożliwia przekazanie przez lektora informacji dotyczącej sposobu wymowy, sposobu akcentowania poszczególnych słów (zwrotów), a także umożliwia nauczycielowi sprawdzenie poprawności wymowy ucznia. Aby korzystać z możliwości tych stron wystarczy zainstalować na komputerze odpowiednie oprogramowanie lub aplikację i wyposażyć swój komputer w mikrofon i kamerę internetową.

Strony internetowe z wiedzą

Oprócz opisanych wyżej stron służących do komunikowania się między sobą nauczycieli i uczniów, odrębną kategorię stanowią strony internetowe, które same w sobie zawierają odpowiednią dawkę wiedzy, której przyswojenie leży już wyłącznie w gestii ucznia. Na witrynach zainstalowane są liczne aplikacje, które pozwalają nie tylko na zapoznawanie się z informacjami, ale jednocześnie na wykonanie krótkich sprawdzianów wiedzy. Są to najczęściej aplikacje związane z nauką języka obcego, a także obliczaniem niezwykle skomplikowanych działań matematycznych, fizycznych a nawet chemicznych.